Põrandaliistud

materjalmõõtPikkused
mänd10x582,4m
mänd10x582,7m
mänd10x583,0m
mänd12x422,4m
tamm12x422,7m
valge12x582,7m
mänd13x452,4m
mänd13x452,7m
mänd13x453,0m
tamm13x452,4m
tamm13x452,7m
mänd13x572,4m
mänd13x572,7m
mänd13x573,0m
tamm13x572,7m
mänd15x472,4m
mänd15x472,7m
mänd15x473,0m
valge 15x70kombi2,7m
mänd16x452,4m
mänd16x452,7m
mänd16x453,0m
mänd16x702,4m
mänd16x702,7m
mänd16x703,0m
mänd16x902,4m
mänd16x902,7m
mänd16x903,0m
mänd19x702,7m
mänd19x703,0m
mänd20x402,4m
mänd20x402,7m
tamm20x402,4m
mänd20x562,4m
mänd20x563,0m
tamm20x562,4m
tamm20x562,7m
valge21x1202,7m
mänd22x382,4m
mänd22x382,7m
mänd22x383,0m
tamm22x382,7m
mänd22x402,4m
mänd22x403,0m
tamm22x402,7m
tamm22x403,0m
mänd40x602,7m
mänd40x902,7m
tamm40x902,7m
valge21x952,7m
mänd21x1452,7m